Viet Nam English

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc & quản lý học viên
Dự án
Tư vấn doanh nghiệp

SEMINAR - SMALL TALK - EVENTS

Hội thảo: Điểm sáng kinh tế 2014 - Hành động của các doanh nghiệp
Những tia sáng lóe lên- Tác động từ chính sách! Chuỗi năm kinh doanh 2013-2015 đã & đang được dự báo là 1 giai đoạn đầy khó khăn của cả nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên , người ta thường nói : “ trong rủi ro sẽ có cơ hội, trong khó..
28.02.2014
Sự kiện BIF2013 - Mốc son mới của tổ chức giáo dục PTI
20.12.2013
Kinh tế Thế giới và tầm nhìn của Doanh nghiệp..hội thảo BIF2013 ( 14/12/2013 )…..
19.12.2013
PTI BUSINESS INTEGRATION FORUM 2013
14.12.2013
Small Talk số 16 - PEC: Kỹ năng lãnh đạo cao cấp
27.10.2013

LỊCH KHAI GIẢNG

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký

CEO - GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN Ngày 08/06/2014

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 16/03/2014

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 14/04/2014

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Ngày 23/05/2014

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Ngày 17/06/2014

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Ngày 19/07/2014

CPO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp Ngày 31/05/2014

CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 21/03/2014

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp Ngày 21/06/2014

CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 05/04/2014

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp Ngày 09/06/2014

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp Ngày 15/04/2014

CMO - Giám Marketing chuyên nghiệp Ngày 21/07/2014

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Ngày 29/03/2014

Nhận thức mới về hoạt động doanh nghiệp ngày nay Ngày 25/02/2014

Kỹ năng bán hàng hiệu quả Ngày 23/03/2014

Quản lý kênh phân phối hiệu quả Ngày 05/07/2014

Cửa hàng trường chuyên nghiệp Ngày 21/06/2014

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Ngày 10/05/2014

CỬA HÀNG TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP Ngày 04/03/2014

Phân tích báo cáo tài chính Ngày 22/03/2014

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 24/03/2014

Phong Thủy trong điều hành doanh nghiệp Ngày 20/04/2014

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp Ngày 01/04/2014

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp Ngày 04/04/2014

Quản lý kênh phân phối hiệu quả Ngày 05/04/2014

Chiến lược dẫn đầu trong Kinh doanh Ngày 12/05/2015

Nghệ thuật thương & lượng đàm phán Ngày 05/05/2014

QUẢN LÝ & GIÁM SÁT BÁN HÀNG Ngày 03/05/2014

Tài chính dành cho sếp Ngày 05/05/2014
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký

CEO - GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN Ngày 08/06/2014

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 16/03/2014

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 14/04/2014

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Ngày 23/05/2014

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Ngày 17/06/2014

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Ngày 19/07/2014

CPO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp Ngày 31/05/2014

CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 21/03/2014

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp Ngày 21/06/2014

CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 05/04/2014

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp Ngày 09/06/2014

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp Ngày 15/04/2014

CMO - Giám Marketing chuyên nghiệp Ngày 21/07/2014

Xây dựng hệ thống quản lý công ty Ngày 13/09/2013

Quản trị quan hệ Ngày 18/09/2013

Quản lý kênh phân phối hiệu quả Ngày 05/07/2014

Cửa hàng trường chuyên nghiệp Ngày 21/06/2014

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Ngày 10/05/2014

CỬA HÀNG TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP Ngày 04/03/2014

Phân tích báo cáo tài chính Ngày 22/03/2014

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 24/03/2014

Phong Thủy trong điều hành doanh nghiệp Ngày 20/04/2014

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp Ngày 01/04/2014

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp Ngày 04/04/2014

Quản lý kênh phân phối hiệu quả Ngày 05/04/2014

Chiến lược dẫn đầu trong Kinh doanh Ngày 12/05/2015

Nghệ thuật thương & lượng đàm phán Ngày 05/05/2014

QUẢN LÝ & GIÁM SÁT BÁN HÀNG Ngày 03/05/2014

Tài chính dành cho sếp Ngày 05/05/2014

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp Ngày 26/05/2014
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký

Xây dựng hệ thống quản lý công ty Ngày 13/09/2013

Quản trị quan hệ Ngày 18/09/2013
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HẢI PHÒNG
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Ngày 29/03/2014

Nhận thức mới về hoạt động doanh nghiệp ngày nay Ngày 25/02/2014

Kỹ năng bán hàng hiệu quả Ngày 23/03/2014
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI BẮC NINH
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Chương trình đào tạo tại Phú Thọ
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 15/06/2014

Nhận thức mới về hoạt động doanh nghiệp ngày nay Ngày 13/05/2014

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Ngày 07/06/2014
Chương trình tại tỉnh Thanh hóa
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Ngày 17/05/2014

Nhận thức mới về hoạt động doanh nghiệp ngày nay Ngày 16/04/2014

Kỹ năng bán hàng hiệu quả Ngày 10/05/2014
Đào tạo tại Thái Nguyên
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Đào tạo tại Thái Bình
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Đào tạo tại Hải Dương
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Chương trình đào tạo Tại Nghệ An
Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP Ngày 26/07/2014

NHẬN THỨC MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NGÀY NAY Ngày 18/06/2014

KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Ngày 19/07/2014

Kỹ năng chăm sóc khách hàng Ngày 20/07/2014